David Horák

David Horák
Ing. David Horák
...
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
2. ročník
prof. Guillermo Contreras
Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
Základy fyzikální měření 2
Fyzikální praktikum 1, 2
Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1, 2
ALICE
Experiment ALICE