Ladislav Hlavatý

Ladislav Hlavatý
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
...
Zaměstnanec
120, Břehová 7, Praha
420224358294
* Dualita v teorii strun
* Yang-Baxterovy rovnice
* Integrabilita a symetrie diferenciálních rovnic
* TEF1 - Teoretická fyzika
* UKP - Úvod do křivek a ploch
* UST - Úvod do teorie strun
* RMMF - Řešitelné modely matematické fyziky
* Garant zaměření Matematická fyzika
Symetrie a geometrie