Sára Haidlová

Sára Haidlová
Sára Haidlová
...
Student
Bakalářské
EJČF
prof. Jesus Guillermo Contreras
Azimutální asymetrie v koherentní J/Psi fotoprodukci na experimentu ALICE
Experiment ALICE