Svatopluk Civiš

Svatopluk Civiš
Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
...
Externí spolupracovník
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR