Jakub Cimerman

Jakub Cimerman
Ing. Jakub Cimerman
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
506, Břehová 7, Praha
doc. Boris Tomášik
Dynamika vývoje ultrarelativistických jaderných srážek
Teorie a fenomenologie fyziky částic