Petr Chaloupka

Petr Chaloupka
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
...
...
Zaměstnanec
EJČF
420224358313
* korelační femtoskopie
* fyzika těžkých kvarků
* ZFM - Základy fyzikálních měření
* SF2 - Subatomová fyzika 2
* Garant ZFM
STAR
Experiment STAR