Michal Broz

Michal Broz
Mgr. Michal Broz, Ph.D.
...
...
Zaměstnanec
EJČF
* Prenos baryónového čísla pri LHC energiách
* Fotoprodukcia vektorových mezónov v ultraperiferálnych zrážkach
ALICE
Experiment ALICE