David Břeň

David Břeň
RNDr. David Břeň, Ph.D.
...
Zaměstnanec
216, Břehová 7, Praha
420224358260
* MECH - Mechanika
* AMF - Atomová fyzika
* MAM - Matematické minimum
Astrofyzika