Jaroslav Bielčík

Jaroslav Bielčík
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
...
Zaměstnanec
EJČF
14a, Břehová 7, Praha
420224358350
* Fyzika produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE
* Tvrdé procesy v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
* RQGP - Rozhovory a kvark gluonovém plazmatu 1-3
* FYZ - Fyzika(SOFE)
* UFEC - Úvod do fyziky elementárních částic
* PRA12 - Fyzikální praktikum 1,2
* Organizátor fakultního kolokvia za KF
* Vedoucí kolaborace na experimentu STAR za FJFI
* Garant Fyzikálního praktika
STAR
ALICE
Experiment ALICE, Experiment STAR