Jana Bielčíková

Jana Bielčíková
RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
...
...
Zaměstnanec
* Studium vlastností jetů v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
Experiment ALICE, Experiment STAR