Studenti EJČF

Seznam obsahuje 59 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Veronika Prozorova
Ing. Veronika Prozorova
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Measurements of heavy flavor particles in star at RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Magisterské
Aktuální téma: Kolektivní měření a porucha systému
Dr. Václav Potoček
Daniel Babjak
Daniel Babjak
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Koherentní efekty v rozptylu světla na souborech několika atomů
Dr. Lukáš Slodička
Alena Bakalová
Ing. Alena Bakalová
...
Doktorské
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová
Ing. Dagmar Bendová
...
Doktorské
1. ročník
Dr. Jan Čepila
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Studium produkce kvarkónií
doc. Jaroslav Bielčík
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Josef Bobek
Josef Bobek
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Studium inkluzivní produkce jetů v jádro- jaderných srážkách
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Češka
Jakub Češka
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Jakub Cimerman
Ing. Jakub Cimerman
...
Doktorské
Aktuální téma: Dynamika vývoje ultrarelativistických jaderných srážek
Výzkumný úkol: Exkluzivní femtoskopie
Bakalářská práce: N/A
doc. Boris Tomášik
Nikolas Denner
Nikolas Denner
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření
Dr. Jakub Vícha
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Magisterské
Aktuální téma: PIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimu
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat
prof. Guillermo Contreras
David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Výpočet korekce k určení přesné polohy dopředného detektoru v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška
David Grund
Bc. David Grund
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Měření nekoherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Tomáš Herman
Ing. Tomáš Herman
...
Doktorské
prof. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub
Ing. Lukáš Holub
...
Doktorské
Aktuální téma: Femtoskopia na experimente STAR
Bakalářská práce: N/A
Dr. Petr Chaloupka
David Horák
Ing. David Horák
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Lenka Hronová
Bc. Lenka Hronová
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Zkoumaní vzniku energetických částic urychlených v plazmových výtryscích generovaných vysokoenergetickým laserovým impulzem
Dr. Michaela Kozlová
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Petr Jačka
Ing. Petr Jačka
...
Doktorské
Aktuální téma: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Dr. Roman Lysák
Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
Magisterské
Aktuální téma: Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích
Dr. Michal Marčišovský
Lukáš Kramárik
Ing. Lukáš Kramárik
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Open Charm Production at STAR
Dr. Jaroslav Bielčík
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Miony ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Zprovoznění detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras
Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Magisterské
Aktuální téma: Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Dr. Petr Chaloupka
Roman Lavička
Ing. Roman Lavička
...
Doktorské
1. ročník
prof. Guillermo Contreras
Robert Líčeník
Ing. Robert Líčeník
...
Doktorské
Aktuální téma: Study of Jet properties in Au+Au Collisions at RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Ondřej Lomický
Ondřej Lomický
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Jádro-jaderné srážky
doc. Jaroslav Bielčík
Margita Majerčáková
Bc. Margita Majerčáková
...
Magisterské
3. ročník
Dr. Martina Boháčová
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Směrové a spektrometrické mapování sekundární radiace indukované během hadronové terapie za pomoci miniaturizovaného dráhového detektoru
doc. Carlos Granja
Marek Matas
Ing. Marek Matas
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Phenomenological studies of QCD at high energies
Bakalářská práce: N/A
Prof. Guillermo Contreras
Daniel Mihatsch
Daniel Mihatsch
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Měření anizotropního toku na experimentu ALICE
Dr. Katarína Křížková Gajdošová
Jitka Mrázková
Jitka Mrázková
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Studium produkce c-kvarků v jetech
Dr. Jana Bielčíková
Tomáš Novák
Bc. Tomáš Novák
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Metody nelineární dynamiky pro ultrarelativistické jaderné srážky
prof. Michal Beneš
Lukáš Novotný
Ing. Lukáš Novotný
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium B fyziky na experimentu ATLAS
Dr. Václav Vrba
Radek Novotný
Ing. Radek Novotný
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS
Dr. Václav Vrba
Ondřej Penc
Ing. Ondřej Penc
...
Doktorské
Aktuální téma: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
doc. Vojtěch Petráček
Jan Pokorný
Ing. Jan Pokorný
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium krátkodosahových a mnohočásticových korelací v popisu jaderných systémů
Dr. Petr Veselý
Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Studium log(kT) v jetech měřených v p+p srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Valentina Raskina
Bc. Valentina Raskina
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Dr. Filip Křížek
Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Studium substruktury jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Pablo Rodríguez Ramos
Mgr. Pablo Rodríguez Ramos
...
Doktorské
Aktuální téma: Experimental study of changes in life-time and/or masses of ρ a ω mesons produced by pion beam in nucleus.
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Dr Andrej Kugler
Martin Schäfer
Ing. Martin Schäfer
...
Doktorské
Dr. Jiří Mareš
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku
Dr. Jiří Král
Miroslav Šimko
Ing. Miroslav Šimko
...
Doktorské
Aktuální téma: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Radka Sochorová
Ing. Radka Sochorová
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Produkce částic v ultrarelativistických jaderných srážkách
doc. Boris Tomášik
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Dr. Ladislav Svoboda
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Jakub Štěrba
Jakub Štěrba
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů
prof. Boris Tomášik
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Magisterské
Aktuální téma: Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
doc. Jaroslav Bielčík
Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů
doc. Jaroslav Bielčík
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory
Dr. Jakub Vícha
Václav Trličík
Václav Trličík
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Dr. Michal Marčišovský
Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Magisterské
Aktuální téma: Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC
Dr. Włodzimierz Guryn
Josef Uchytil
Ing. Josef Uchytil
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Fotoprodukce mezonů na protonu
Výzkumný úkol: Multiplicity Fluctuations
Dr. Petr Bydžovský
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...
Magisterské
Jan Vaněk
Ing. Jan Vaněk
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Ota Zaplatílek
Ing. Ota Zaplatílek
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Produkce Jetů v proton-protonových srážkách
Bakalářská práce: Jet physics at LHC
Dr. Zdeněk Hubáček