Trylky a relace neurčitosti

Superpozice frekvenčních spekter dvou blízkých tónů znějící po krátkou dobu. Při příliš krátkém trvání tónů jejich zvuk splyne v nerozlišitelnou směs.

Zdrojový kód obsahující interaktivní graf: nb