Polarizační stavy

 

Vizualizace rovinné, kruhové a eliptické polarizace.

 

Credit: Youtube kanál meyavuz