Koeficienty průchodu a odrazu závislé na frekvenci

V případě hmotného napojení dvou strun vyjdou koeficienty průchodu a odrazu komplexní a závislé na frekvenci. Interaktivní graf ukazuje průběh velikosti těchto koeficientů v závislosti na úhlové frekvenci při nastavitelných parametrech strun a napojení.

 

Zdrojový kód: nb