Fázová a grupová rychlost

Ukázka fázové a grupové rychlosti na skládání dvou harmonických postupných vln.

Máme zde čtyři případy: 1.) vg < vφ, 2.) vg = vφ, 3.) vg > vφ a 4.) vg < 0.

Sledujte nejprve pohyb modulační vlny (naznačena čárkovaně), poté sledujte pohyb nosné vlny vůči modulační vlně a na závěr se zaměřte na pohyb nosné vlny vůči "pozadí" (reprezentované nehybnou svislou čarou).

Případ vg < vφ:

Případ vg = vφ:

Případ vg > vφ:

Případ vg < 0:

Zdrojový kód v Mathematice: nb.