Půlvlnová a čtvrtvlnová destička

Vlnové destičky způsobují fázový posun mezi dvěma na sebe kolmými polarizacemi. Demonstrujeme efekt čtvrtvlnové a půlvlnové destičky na lineárně polarizované světlo.

Půlvlnová destička s osou odkloněnou o 45° od roviny lineárně polarizovaného světla otočí jeho rovinu o 90°.

Čtvrtvlnová destička s osou odkloněnou o 45° od roviny lineárně polarizovaného světla vytvoří kruhově polarizované světlo.

Umístíme-li za sebe dva zkřížené polarizátory, žádné světlo neprochází.

Po vložení půlvlnové destičky s osou natočenou o 45° vůči prvnímu polarizátoru, dojde k otočení roviny polarizovaného světla o 90°.

S půlvlnovou destičkou tedy světlo neprochází, pokud druhý polarizátor má osu propustnosti orientovanou svisle.

Při vložení čtvrtvlnové destičky mezi polarizátory vznikne kruhovně polarizované světlo. Kruhově polarizované světlo prochází druhým polarizátorem při jakémkoliv natočení jeho osy propustnosti.

Kruhově polarizované světlo prochází druhým polarizátorem při jakémkoliv natočení jeho osy propustnosti.

Kruhově polarizované světlo prochází druhým polarizátorem při jakémkoliv natočení jeho osy propustnosti.