Vlnovod

Nejprve jsou mikrovlny vedeny téměř beze ztrát ohebným vlnovodem.

Druhá část demonstruje existenci minimální velikosti vlnovodu, kdy se v něm vlny ještě mohou šířit.

Ve druhé části je vlnovod realizován dvojicí kovových desek, které je možné přiblížit na libovolnou vzdálenost. Mikrovlnný zdroj vysílá mikrovlny o frekvenci 9,4 GHz. Pro tuto frekvenci vychází nejmenší velikost vlnovodu, který ještě nese základní módm na 1,6 cm (dle vztahu $b = \frac{c}{2f}$, $b$ je velikost vlnovodu a $c$ je rychlost světla).

Mikrovlnný zdroj a sonda detekující elektrické pole, jehož přítomnost (a velikost) je zobrazena na voltmetru.

Ohebný vlnovod vedoucí vlny přímo od zdroje k sondě.

Konstrukce nastavitelného vlnovodu. S jednou kovovou deskou je pole na jejím okraji téměř nulové.

Přidáním druhé desky vytvoříme vlnovod a pole na jeho konci je silné.

Pohled z boku na deskový vlnovod.

Při šířce vlnovodu větší než 1,6 cm se v něm vlny šíří.

Při šířce vlnovodu měnší než 1,6 cm se v něm vlny exponenciálně tlumí.

Interní: Připevnění kovových desek pomocí vytisknutých držáků.

Interní: Připevnění kovových desek pomocí vytisknutých držáků.