Spektrometr

Spektrometr provádí Fourierovu transformaci světla do něj vstupujícího a zobrazuje jeho (frekvenční) spektrum jako funkci vlnové délky.

Vstupuje-li do spektrometru elektrické pole $E(t)$ a zapíšeme-li ho pomocí Fourierovy transformace ve tvaru:

\[ E(t) = \int_0^{+\infty} A(\lambda) \cos \left(\frac{2\pi c}{\lambda}t + \varphi(\lambda) \right) \, d\lambda, \]

pak spektrometr zobrazuje na displeji funkci $A^2(\lambda)$.

Spektrometr s připojeným optickým vláknem.

Program SpectraLab vykreslující spektrum světla vstupujícího do spektrometru.

Spektrum denního světla.

Screenshot spektra denního světla.