Polarizace mikrovln

Demonstrace průchodu lineárně polarizovaných mikrovln skrze lineární polarizátor.

Mikrovlnný zdroj vyzařuje "svisle" lineárně polarizované mikrovlny.

Polarizační filtr je tvořen otočnou deskou plošných spojů, kde jsou tenké rovnoběžné vodivé dráhy. Osa propustnosti je orientována kolmo k těmto vodičům. Elektrické pole kmitající ve směru vodičů je pohlceno vlivem indukce proudů v těchto vodičích.

Lineárně polarizované mikrovlny procházejí ze zdroje skrze polarizační filtr do měřící sondy.

Polarizační filtr je tvořen otočnou deskou plošných spojů, kde jsou tenké rovnoběžné vodivé dráhy.

Detail polarizačního filtru. Osa propustnosti je orientovaná kolmo k těmto rovnoběžným vodičům.

Osa propustnosti je orientována ve směru polarizace mikrovln.

Osa propustnosti je otočena o 45° vůči směru polarizace mikrovln.

Osa propustnosti je kolmá ke směru polarizace mikrovln.