Difrakční obrazec od komplementárních přepážek

Difrakční obrazce od komplementárních přepážek jsou dle Babinetova principu mimo oblast dopadajícího světla stejné.

Babinetův princip předpovídá, že difrakční obrazce od komplementárních přepážek/otvorů (tedy takových, které se doplní na plnou přepážku/otvor) jsou stejné (v oblasti, kde dopadající elektrické pole je nulové – zde tedy mimo centrální bod laserového paprsku).

Jako komplementární přepážky jsou zde zvoleny difrakční "čtvercové" mřížky, kdy v jednom případě jsou zatemněné čtverečky v mřížce a v druhém čáry oddělující tyto čtverečky.

Vzájemně komplementární čtvercové mřížky.

Difrakce na čtvercové mřížce.

Difrakce na "inverzní" čtvercové mřížce.