Koherenční délka a viditelnost interference

Michelsonův interferometr s nastavitelnou délkou dráhy jednoho z paprsků pro měření koherenční délky daného zdroje světla.

Michelsonův interferometr se zdrojem světla v podobě rtuťové výbojky.

Detail vlastní interferometrické části. Pravé zrcadlo je možné posouvat podél optické dráhy a tím měnit dráhový rozdíl jednotlivých paprsků.

Detail vlastní interferometrické části znovu.

Pohled na interferometr shora.

Animace interferenčního obrazce na stínítku v monochromatickém světle (za výbojku vložen zelený filtr). Každý snímek představuje posun zrcadla o jeden milimetr. Vlivem krátké koherenční délky použitého světla se postupně snižuje kontrast interference, až postupně interference zcela vymizí.

Animace interferenčního obrazce v "plném" světle výbojky. Každý snímek představuje posun zrcadla o 2 mm.