Vliv nebodovosti zdroje na viditelnost difrakčního obrazce

Nebodový zdroj světla vysílající prostorově nekoherentní vlny má vliv na viditelnost (rozmazanost) difrakčního obrazce.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé body prostorově rozloženého zdroje světla vyzařují (prostorově) nekoherentní světlo, difrakční obrazec od těchto bodů světla spolu neinterferují a jejich intenzity se prostě sčítají.

Vlivem této superpozice intenzit mírně posunutých difrakčních obrazců dochází se zvětšující se plochou zdroje světla k postupnému rozmazávání difrakčního obrazce.

Experimentální aparatura. Rtuťová spektrální výbojka se zdrojem (tlumivkou), nastavitelná štěrbina, spektrální filtr (volitelně), diapozitiv s dvojštěrbinou, stínítko (ve skutečnosti realizované zrcadlovkou bez objektivu).

Detail aparatury.

Difrakční obrazce v monochromatickém světle

Difrakční obrazec v monochromatickém světle. Šiřší štěrbina.

Difrakční obrazec v monochromatickém světle. Ještě širší štěrbina.

Difrakční obrazec v monochromatickém světle. Nejširší štěrbina.

Difrakční obrazec v monochromatickém světle.

Difrakční obrazce v plném světle výbojky – světle nefiltrovaném spektrálním filtrem. Kratší vlnové délky (zde fialová) se ohýbají méně než delší vlnové délky (zde zelená).

Difrakční obrazec v "bílém" světle. Úzká štěrbina.

Difrakční obrazec v "bílém" světle. Šiřší štěrbina.

Difrakční obrazec v "bílém" světle. Ještě širší štěrbina.

Difrakční obrazec v "bílém" světle. Nejširší štěrbina.