Dvojlom na krystalu kalcitu

Islandský vápenec je materiál vykazující dvojlom. Vlivem tohoto jevu jsou paprsky světla s navzájem kolmou polarizací zalomeny pod různým úhlem. Na stínítku můžeme díky tomu pozorovat dva obrazy halogenové lampy každý tvořený lineárně polarizovaným světlem s na sebe kolmou polarizací.

Experiment dle Birefringence and polarization with calcareous spar.

Experimentální uspořádání dvojlomu na krystalu kalcitu. Jednotlivé prvku jsou zleva: halogenová lampa, nastavitelná clona, stolek s kalcitem, čočka f = +50 mm, lineární polarizátor, čočka f = -100 mm, stínítko.

Detail krystalu kalcitu.

Dva obrazy halogenové lampy vytvořené na stínítko dvojlomem na krystalu kalcitu. Každý z obrazů je tvořen lineárně polarizovaným světlem s na sebe navzájem kolmými polarizacemi.

Otáčením vloženého polarizačního filtru můžeme odstranit jeden...

...nebo druhý obraz. Jas oblasti průniku zůstává při otáčení konstantní, neboť dle Malusova zákona jsou jasy jednotlivých skvrn $I_1 = I_{in} \cos^2 \alpha$ a $I_2 = I_{in} \sin^2 \alpha$ a tedy $I_1 + I_2 = I_{in}$.

Závěrečný pohled na aparaturu z boku.