Michelsonův interferometr

Michelsonův interferometr jako ukázka interference dvou paprsků v závislosti na jejich dráhovém rozdílu.

Michelsonův interferometr s napájecím zdrojem laseru.

Michelsonův interferometr.

Detail Michelsonova interferometru. S – zdroj světla (He-Ne laser), M – zrcadla, B – dělič svazku (beamsplitter), D – stínítko (detektor). Dráhy paprsků jsou znázorněny červeně.

Interferenční obrazec na stínítku.

Interferenční obrazec na stínítku posunutý přibližně o půlperiodu.

Při zakrytí jedné z optických drah interference vymizí.