Malusův zákon

Demonstrace Malusova zákona – změna intenzity lineárně polarizovaného světla procházejícího lineárním polarizátorem v závislosti na natočení osy propustnosti tohoto polarizátoru.

Halogenová lampa napájená střídavým napětím je zdrojem nepolarizovaného světla. První polarizátor (s osou propustnosti nastavenou svisle) z něj udělá lineárně polarizované světlo.

Vložením druhého polarizátoru světlu do cesty můžeme otáčením demonstrovat změnu intenzity procházejícího světla dle Malusova zákona: $I_{out} = I_{in} \cos^2 \alpha$, kde $\alpha$ je úhel, který svírají osy propustnosti jednotlivých polarizátorů.

Experimentální uspořádání se skládá z halogenové lampy, dvou lineárních polarizátorů a stínítka.

Halogenová lampa je zdrojem nepolarizovaného světla.

Po vložení prvního polarizátoru získáme lineárně polarizované světlo. Jeho intenzita poklesne na polovinu. Otáčením polarizátoru se intenzita nijak nemění.

Vložením druhého polarizátoru s osou orientovanou stejně jako u prvního se nestane nic.

Při natáčení kvalitativně demonstrujeme Malusův s poklesem intenzity prošlého světla.

Skrze zkřížené polarizátory světlo neprochází.