LCD displej

Upravený LCD displej postrádá vrchní polarizační folii. Vlivem tohoto na něm není viditelný žádný obraz, jen bílá plocha. Přiložením vhodně natočeného lineárního polarizátoru můžeme obraz zviditelnit.

Podsvícení LCD monitoru prochází zadním polarizačním filtrem, které z něho udelají lineárně polarizované světlo. Poté světlo prochází skrze aktivní vrstvu tekutých krystalů, které pro každý pixel stočí rovinu polarizace o nastavitelný úhel. Vnější polarizační folie s osou propustnosti kolmo na osu propustnosti zadního filtru propustí pouze část světla danou Malusovým zákonem. Pokud tekuté krystaly rovinu nestočí, máme efektivně dva zkřížené polarizační filtry a světlo neprochází. Pokud tekuté krystaly stočí rovinu polarizace o 90°, veškeré světlo druhým filtrem prochází.

Bez předního polarizačního filtru sice tekuté krystaly natáčí rovinu polarizace v jednotlivých pixelech, ale jelikož lidské oko není citlivé na směr polarizace, vidíme na monitoru pouze bílou plochu.

Přiložením správně natočeného polarizačního filtru obraz zviditelníme. Pokud tento filtr otočíme o 90° získáme obraz inverzní, jelikož v Malusově zákoně:

\[ I_{90} = I_{in} \cos^2 (\alpha + \frac{\pi}{2}) = I_{in} \sin^2 \alpha \]

a tedy

\[ I_0 + I_{90} = I_{in} \cos^2 \alpha + I_{in} \sin^2 \alpha = I_{in}, \qquad I_{90} = I_{in} - I_{0}. \]

LCD displej připojený k notebooku zobrazující stejný obraz. Bez výstupního polarizačního filtru obraz není viditelný.

Přiložením vhodně natočené polarizační fólie obraz zviditelníme.

Otočením folie o 90° dostaneme inverzní obraz.

3D brýle z IMAXu obsahují v každém oku lineární polarizátor s navzájem kolmými osami propustnosti. Přiložením těchto brýli pod správným úhlem k monitoru získáme v jednom oku správný obraz a v druhém obraz inverzní.