Interference rovinných vln

Pomocí Fresnelova zrcadla necháme na stínítku interferovat dvě rovinné vlny, jejichž směry šíření svírají malý úhel.

Experimentální uspořádání: He-Ne laser, čočka f = +5 mm, Fresnelovo zrcadlo, stínítko (není na obrázku).

Detail Fresnelova zrcadla. Laserový paprsek rozšířený spojnou čočkou dopadá na rozhraní zrcadel, z nichž pravé zrcadlo je otočné.

Detail Fresnelova zrcadla shora. Vpravo je vidět šroub nastavující vzájemný úhel jednotlivých zrcadel.

Interferenční obrazec na stínítku. Skládáním dvou rovinných vln dopadajících pod malým vzájemným úhlem vznikají svislé interferenční proužky. Ostatní vzory na stínítku jsou způsobené difrakcemi na okrajích zrcadel, prachových zrn na čočce, atp.

Obraz na stínítku, kdy se světlo odražené od jednotlivých zrcadel nepřekrývá. Svislé interfenční pruhy vznikají difrakcí na rovných okrajích jednotlivých zrcadel. Tyto pruhy nemění svojí vzdálenost se změnou úhlu mezi jednotlivými zrcadly, tento efekt tedy není zajímavý – není demonstrací efektu interference dvou rovinných vln.

Při zvětšování úhlu mezi zrcadly dojde k překryvu dvou odražených vln. Vznikají interferenční proužky, jejichž šířka je nepřímo úměrně závislá na úhlu mezi zrcadly.

Zvětšováním úhlu mezi zrcadly dochází k zahušťování interferenčních proužků.

Zvětšováním úhlu mezi zrcadly dochází k zahušťování interferenčních proužků.

Zvětšováním úhlu mezi zrcadly dochází k zahušťování interferenčních proužků.

Zvětšováním úhlu mezi zrcadly dochází k zahušťování interferenčních proužků.

Zvětšováním úhlu mezi zrcadly dochází k zahušťování interferenčních proužků.

Zvětšováním úhlu mezi zrcadly dochází k zahušťování interferenčních proužků.

Zvětšováním úhlu mezi zrcadly dochází k zahušťování interferenčních proužků.