Polarizace odrazem, Brewsterův úhel

Světlo se při odrazu částečně lineárně polarizuje. Pokud je úhel dopadu roven Brewsterovu úhlu (který je daný tím, že odražený a prošlý paprsek svírají pravý úhel), je odražené světlo lineárně polarizované se směrem polarizace kolmým na rovinu dopadu.

Toto můžeme demonstrovat tím, že necháme na rozhraní dopadat lineárně polarizované světlo. Pokud necháme dopadat světlo s polarizací kolmou na rovinu dopadu – vše se odrazí. Pokud necháme dopadat světlo s polarizací ležící v rovině dopadu – neodráží se nic.

Polarizační filtr vložený do cesty světlu s osou propustnosti orientovanou tak, že výsledný směr polarizace je kolmý na rovinu dopadu.

Polarizační filtr vložený do cesty světlu s osou propustnosti orientovanou tak, že výsledný směr polarizace leží v rovině dopadu.

Dopad z opticky řidšího prostředí pod Brewsterovým úhlem. Odražený a prošlý paprsek svírají pravý úhel.

Dopad z opticky řidšího prostředí pod Brewsterovým úhlem s vloženým polarizačním filtrem. Směr polarizace je kolmý na rovinu dopadu.

Dopad z opticky řidšího prostředí pod Brewsterovým úhlem. Směr polarizace leží v rovině dopadu. Světlo se neodráží!

Dopad z opticky hustšího prostředí pod Brewsterovým úhlem. Odražený a prošlý paprsek svírají pravý úhel.

Dopad z opticky hustšího prostředí pod Brewsterovým úhlem. Směr polarizace je kolmý na rovinu dopadu.

Dopad z opticky hustšího prostředí pod Brewsterovým úhlem. Směr polarizace leží v rovině dopadu. Světlo se neodráží!