Balmerova série vodíku

Balmerova výbojka vyzařuje světlo vzniklé excitací atomů vodíku. Spektrometrem si zobrazíme spektrum primárně v oblasti viditelného světla a porovnáme s předpovědí Rydbergovy formule.

Napajecí zdroj a Balmerova výbojka.

Balmerova výbojka zboku.

Detail Balmerovy výbojky.

Měření spektra vyzařovaného vodíkovými atomy v Balmerově lampě.

Spektrum vodíkových atomů ve viditelném světlě (a blízkém ultrafialovém a infračerveném spektru).