Ukázka difrakčních obrazců

Ukázka difrakčních obrazců pro difrakci na dvou bodových otvorech, obdélníkové a kruhové štěrbině.

Grafy intenzity na ose x: nb

Intenzity v celé ploše stínítka: nb