Vyzařování elektromagnetické vlny

Zdrojový kód obsahující animace: nb

Expandující slupka

Animace znázorňující přechod od elektrického pole generovaného statickým nábojem k poli generovanému nábojem pohybujícím se rovnoměrně přímočaře. Období akcelerace mezi těmito stavy způsobí vyzáření tenké slupky obsahující akcelerační pole.

Elektrické pole od harmonicky kmitajícího náboje

Elektrický náboj kmitá uprostřed podél vodorovné osy. Zobrazené je elektrické pole generované tímto nábojem. Dochází k vyzařování postupné elektromagnetické vlny. V blízkosti náboje je pole decentně zabělené, jelikož tam pole diverguje a navíc odvozená formulka z přednášky tam pozbývá platnosti. Podél směru kmitání k vyzařování nedochází. K nejsilnějšímu vyzařování dochází kolmo na směr kmitání – kolmo na směr zrychlení.