Rozklad vlnového balíku na dva podbalíky pomocí rozkladu jeho spektra

Zdrojový kód obsahující interaktivní graf: nb