Příklad 4.13 - Exponenciálně tlumená harmonická vlna

Tlumená harmonická vlna – Fourierova transformace pro zadanou exponenciálně tlumenou harmonickou vlnu – vyzařování atomu.

 

Interaktivní graf znázorňující změnu tvaru frekvenčního spektra v závislosti na síle tlumení lze získat po stáhnutí následujícího zdrojového kódu:

Zdrojový kód: nb