Odrazy na dvou rozhraních

Nastavitelná animace průchodů a odrazů vln na dvou rozhraních mezi třemi prostředími.

 

Zdrojový kód: nb