Koeficient odrazu pro dvě rozhraní

Grafy komplexního koeficientu odrazu pro dvě rozhraní (mezi třemi prostředími) se započítáním všech odrazů a interference.

 

Zdrojový kód: nb