d'Alembertovo řešení a energetické veličiny

Animace d'Alembertova řešení (superpozice proti sobě postupujících vln). Znázornění energetických veličin na struně.

Zdrojový kód obsahující interaktivní animaci: nb