Animace 2D harmonické postupné vlny

Zdrojový kód obsahující interaktivní graf: nb