Příklad 2.9

Stojaté vlny na struně – pevné i volné konce. Možnost nastavování jednotlivých amplitud. Jak patrno, superpozice stojatých vln již není stojatá vlna.

 

Zdrojový kód: nb