Příklad 2.7 – Fourierova řada obdélníkových kmitů

 

Fourierova řada obdélníkových kmitů má následující tvar:

\[ F(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2A}{m\pi} \left( 1 - (-1)^m \right) \sin \left( \frac{m\pi z}{L} \right), \]

kde $A$ je amplituda kmitů a $2L$ je perioda kmitů.

Animace částečných součtů $S_n$ (čárkovaně naznačeny výsledné obdélníkové kmity; $A = 1$, $L = 1$):

 

Zdrojový kód: nb