Příklad 2.1

Skládání postupných vln vyzařovaných ze dvou zdrojů o vzdálenosti d.

Zdroje vln jsou znázorněné černými tečkami. Levý zdroj umístěný v místě $z = -d$ vyzařující postupné vlny $\psi_1$ je znázorněn horním grafem. Pravý zdroj v $z=d$ vyzařující vlnu $\psi_2$ je znázorněn spodním grafem. Superpozici těchto vln, $\psi = \psi_1 + \psi_2$, ukazuje prostřední graf:

 

Zdrojový kód: nb (zde je animace interaktivní s možností změny vzdálenosti zdrojů a tedy pozorování změny interference (konstruktivní vs. destruktivní))