Potenciál pro příčné kmity závaží na pružinách

 

Funkce potenciálu $U(y)$ pro příčné kmity jednoho závaží na dvou pružinách. Aproximace malých kmitů $U_{\mbox{malé}}(y)$.

Zdrojový kód obsahující interaktivní graf: nb

 

Modře je přesný potenciál, oranžově je aproximovaný potenciál.