web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Hydrodynamika ve srážkách těžkých iontů

  • Vedoucí práce / Supervisor: prof. Boris Tomášik
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: boris.tomasik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Hydrodynamics in heavy-ion collisions
 
Osnova / Outline: 

Teoretické téma se zabývá využitím hydrodynamického modelování pro popis vývoje extrémně horké hmoty, jaká je produkována ve srážkách těžkých iontů na největších urychlovačích. Hydrodynamika je efektivní v tom, že přímo v její formulaci vystupuje stavová rovnice a transportní koeficienty (viskozita), které bychom rádi získali z porovnání teoretických výsledků s daty. 

Úkolem v této práci je nastudovat, jak hydrodynamické modelování funguje. Dále pak ze simulovaných dat získat spektra, anizotropie rozdělení v azimutálním úhlu a různé korelace.

Literatura / reference: 
  1. P. Romatschke, U. Romatschke, Relativistic fluid dynamics in and out of equilibrium, Cambridge University Press, 2019

  2. W. Florkowski, Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collision, World Scientific, 2010

  3. K. Werner et al., Phys. Rev. C 82 (2010) 044904