web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Kolektivita v srážkách velkých a malých systémů

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Katarína Gajdošová, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: katarina.gajdosova@cern.ch
Název anglicky / Title English: Collectivity in collisions of large and small systems
 
Osnova / Outline: 
Měření anizotropického toku v srážkách těžkých iontů přineslo mnoho informací o vlastnostech kvark-gluonové plasmy, jako například fakt že tato hmota je ideální tekutinou, která po srážce kolektivně expanduje. Původně se předpokládalo, že v srážkách malých systémů (proton-proton nebo proton-iont) tato jaderná hmota nevzniká. Známky kolektivity v měřeních anizotropického toku v těchto srážkách zapříčinilo obrat v našem chápání srážek malých systémů. Cílem bakalářské práce bude seznámit se s fyzikou ultra-relativistických srážek těžkých a lehkých iontů na urychlovačích LHC a RHIC a jejich interpretací v souvislosti s měřením anizotropického toku na základě studia nejnovějších poznatků v této oblasti. Student bude mít možnost podílet se na analýze dat z těchto srážek.
 
1. Kvark-gluonové plasma v srážkách těžkých iontů a role malých systémů
2. Urychlovače LHC a RHIC a jejich experimenty dedikované studiu kvark-gluonové
plasmy
3. Studium experimentálních výsledků toku v srážkách velkých systémů
4. Studium experimentálních výsledků toku v srážkách malých systémů
5. Možnost analýzy dat z experimentů na LHC anebo RHIC
 
Literatura / reference: 
Relevantní publikace experimentů na LHC a RHIC