• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Tomáš Herman se stal ALICE Junior Representative!

Zveřejněno: čtvrtek 19. prosinec 2019
Napsal Lukáš Kramárik

Tomáš Herman (doktorand z katedry fyziky) byl začátkem tohoto týdne zvolen do funkce jednoho ze tří Junior Representative na experimentu ALICE v CERN. Jeho úlohou teď bude representovat skoro 800 juniorských členů ALICE v legislativních a exekutivních radách této kolaborace a sloužit jako kontakt mezi vedením organizace a juniorskou komunitou. Přejeme mu hodně štěstí v nové roli.

Hands on CERN 2019

Zveřejněno: pondělí 2. prosinec 2019
Napsal Lukáš Kramárik

78120293 539993616584901 1916691669088993280 n

Tento rok opět proběhl další úspěšný ročník akce Hands on CERN. Cílem této akce bylo seznámit studenty ČVUT s fyzikou, která se zkoumá v laboratoři CERN, především na urychlovači Large Hadron Collider (LHC), a s experimenty, na kterých týmy z FJFI pracují.
V pátek 11.10.2019 si studenti vyslechli dvě přednášky na téma částicové fyziky. První se týkala aktuálních poznatků v tomto oboru, kde Robert Líčeník, student doktorského studia na EJČF na FJFI, studentům představil standardní model částic a základy teorie kvantové chromodynamiky (QCD). Principy urychlování a detekce částic byli diskutovány v druhé přednášce Karlem Šafaříkem, který se po letech strávených v CERNu, kde mimo jiné pomohl založit experiment ALICE, vrátil do Českej republiky na FJFI. O týden později, v pátek 18.10.2019, si studenti mohli samostatně vyzkoušet analýzu reálných dat z experimentu ATLAS.
Na základě aktivní účasti na akci a zaslané motivační eseje, organizátoři vybrali čtrnáct studentů a studentek na exkurzi do CERN. Exkurze se uskutečnila ve dnech 24.-27.11.2019 pod vedením prof. Borisa Tomášika a Dr. Kataríny Křížkovej Gajdošovej, kde si účastníci prohlédli prostory laboratoře a množství experimentů, které se v CERNu uskutečňují. Program exkurze byl nabitý, studenti mohli vidět velící středisko urychlovače LHC a laboratoř magnetů pro tento a budoucí urychlovače, podívali se pod zem ke dvěma ze čtyř velkých experimentů na LHC: LHCb a ALICE, navštívili datové centrum, kde se mimo jiné zpracovávají data z těchto experimentů a mnoho jiných míst.

Akce je organizována katedrou fyziky FJFI v spolupráci z Prague EPS Young Minds.

Částicoví fyzici přijeli do Prahy diskutovat další vývoj výzkumu hadronové hmoty

Zveřejněno: úterý 19. listopad 2019
Napsal Miroslav Myška

Směs partonů na obrázku znázorňují kvarky jako kuličky a gluony jako pružinky (zdroj: BNL)Vícenásobné partonové interakce (MPI – Multiple Parton Interactions) jsou hlavním námětem pětidenního vědeckého kongresu MPI@LHC2019, který začíná v pondělí 18. listopadu 2019. Organizuje ho Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Akademií věd ČR (AV ČR).

Problematika MPI je součástí výzkumu hlubin hadronového mikrokosmu, který probíhá nejen na Velkém hadronovém urychlovači (LHC – Large Hadron Collider) v CERNu (Evropská organizace pro jaderný výzkum). „Ukazuje se, že naše základní představy o partonech, neviditelných komponentech hadronů, jako jsou protony a veškerá jiná jádra všech chemických prvků, jsou značně nekompletní,“ vysvětluje Miroslav Myška z katedry fyziky FJFI, vedoucí organizačního týmu.

Do Prahy přijede na sedm desítek vědců z celého světa a budou diskutovat nejnovější objevy jak na poli experimentů, tak i teorií o partonových korelacích a vývoji softwaru, bez něhož by další výzkum ve fyzice vysokých energií byl nemyslitelný. Aktuální setkání je už 11. ročníkem pravidelné akce.

„Po většinu roku vědci víceméně samostatně či v menších týmech bádají nad teorií i daty z LHC a na konferenci jako je MPI@LHC2019 je pak skvělá příležitost prezentovat dosažená zjištění a diskutovat o nich a dalších směrech výzkumu s ostatními kolegy,“ doplňuje Miroslav Myška.

Konferenci MPI@LHC2019 podpořil projekt Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd – CAAS (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778), který je spolufinancován Evropskou unií. Akce je součástí programu Částicová fyzika – PARTPHYS, který se zabývá přímo studiem fyziky mikrosvěta na experimentech na největších světových hadronových urychlovačích LHC v CERN a RHIC v Brookhavenské národní laboratoři.

Hands on CERN 2019

Zveřejněno: středa 25. září 2019
Napsal Lukáš Kramárik

Chcete se více dozvědět o CERN? Seznámit se s fungováním experimentů na LHC? Vyzkoušet si analýzu dat z experimentů? Hledat podivné částice, měřit hmotu W nebo rekonstruovat Higgsův boson? Pak se přijďte zúčastnit akce Hands on CERN.

Příští Hands on CERN se bude konat v pátek 11. října 2019 v 11:30 na FJFI ČVUT v Praze v místnosti B103. Cvičení bude následovat další týden (18 října 2019) v odpoledních hodinách.

Více informací na handsoncern.cz

Michal Broz členem fyzikálního výboru kolaborace ALICE

Zveřejněno: úterý 17. září 2019
Napsal Lukáš Kramárik

Michal BrozNa experimentu ALICE v CERN je spolu 8 fyzikálních skupin, které se zabývají fyzikálními výstupy kolaborace. Náš pracovník Michal Broz byl opět zvolen koordinátorem fyzikální skupiny zabývající se ultra-periferálními srážkami na experimentu ALICE. 

Michal Broz se taky automaticky stal členem fyzikálního výboru experimentu, který má spolu 25-30 členů a dohlíží na priority celé kolaborace, která má přibližně 1800 členů. Koordinátor fyzikální skupiny taky dohlíží na přípravu nových dat a fyzikální analýzy až do jejich publikace. Mezi další povinnosti patří schvalování abstraktů a prezentací na konferencích, recenze sborníkových příspěvků a koordinace strategie pro zveřejňování výsledků fyzikální skupiny.