Interaktivní pružinkátory s pomocí oCanvas

17.7.2016

 

Do sekce animováných příkládků z VOAFu byly přidány následující dva pružinkátory:

Nastavitelný interaktivní pružinkátor se dvěma závažími

Podélné kmity dvou závaží s nastavitelnými hmotnosti, tuhostmi pružin a amplitudami módů.

Interaktivní pružinkátor s nastavitelným počtem závaží

Podélné kmity nastavitelného počtu závaží, pevné konce. Všechny závaží mají stejnou hmotnost m a všechny pružinky mají stejnou tuhost k.

oCanvas

Animace byly vytvořeny pomocí knihovny oCanvas. Autor ji na svých stránkách popisuje takto:

"oCanvas is a JavaScript library intended to make development with HTML5 Canvas easier. Instead of working with pixels, you work with objects. It’s very straightforward and easy to get started with. Please have a look at the examples to see just how easy it is."

 

Vytvořeno s pomocí oCanvas (autor Johannes Koggdal / knihovna vydána pod MIT licencí)