Tokamak GOLEM - studentská volenka

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., případně jiný vedoucí z týmu tokamaku GOLEM.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: vojtech.svoboda@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Tokamak GOLEM - a student's choice
Osnova / Outline: 

(studenti si mohou zvolit z následujících témat, anebo sami iniciativně/intuitivně mohou něco navrhnout )

* Fyzikální/Diagnostické téma: Sondová měření parametrů okrajového plazmatu. Ball-pen probe, Rake probe, Double rake probe, Mach probe, Tunnel probe.
* Fyzikální/Diagnostické téma: Studie tzv. ubíhajících elektronů na tokamaku GOLEM.
* Fyzikální téma: Magnetohydrodynamické studie na tokamaku GOLEM s pomocí poloidálního ringu Mirnovových cívek.
* Technologické téma: Vertikální a horizontální stabilizace plazmatického prstence na tokamaku GOLEM.

Pod vedením / Supervized by Prof. Peter Manz, University of Greifswald: 
* Influence of Electrode Biasing on the Greenwald Density Limit in GOLEM tokamak
* Effect of the primary ion species on the Greenwald density limit in GOLEM tokamak

Literatura / reference: 

Tokamak GOLEM contributors. Tokamak GOLEM at the Czech Technical University in Prague. http://golem.fjfi.cvut.cz, 2007