Studium chování nové řídící elektroniky pro Observatoř Pierra Augera

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
  • Kontakt / Contact: bohacova@fzu.cz
Název anglicky / Title English: Performance of the upgraded electronics at the Pierre Auger Observatory
 
Osnova / Outline: 

Observatoř Pierra Augera v Argentině je největší astročásticový experiment na světě umožňující studium kosmických částic o energiích až 100 000 000 TeV.  Množství přilétávajících primárních částic ovšem s jejich energií prudce klesá, což klade velké nároky na velikost detektoru i techniku detekce. 
Observatoř Pierra Augera se skládá z 24 fluorescenčních teleskopů a 1660 vodních Čerenkovových detektorů. Nově bude každá z těchto stanic dovybavena scintilačním panelem, který společně se stávajícími detektory umožní lépe určit typ primární částice a zároveň podrobněji studovat relevantní hadronové interakce. Nedílnou součástí je nová řídící elektronika, která umožní integrovat stávající i dodatečné detektory. 

Předmětem práce bude seznámit se s fungováním jednotlivých detektorů na Observatoři a zejména s funkčností nových elektronických modulů a dále analyzovat data naměřená na prototypech, které jsou již na Observatoři nainstalovány. 

Téma je vhodné pro všechny typy studentských prací - rozsah je možné příslušným způsobem upravit.

Literatura / reference: 

[1] Perkins D. , Particle Astrophysics, Oxford Univ. Press, 2009, ISBN10: 0199545464/0-19-954546-4. 
[2] Pierre Auger Collaboration: The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory, arXiv:1502.01323 [astro-ph.IM] 
[3] B. Dawson, et al.: The Pierre Auger Observatory Upgrade - PDR, arXiv:1604.03637 [astro-ph.IM]