(2022) Studium charakteristik okrajové vrstvy plazmatu @ tokamak GOLEM s vysokým časovým rozlišením pomocí rychle rozmítané ball-pen sondy.

  • Vedoucí práce / Supervisor: Vojtěch Svoboda
  • Pracoviště / Workplace: tokamak GOLEM
  • Kontakt / Contact: Vojtech.Svoboda@fjfi.cvut.cz

Osnova:

Tokamak GOLEM je vybaven bohatou sadou pokročilých elektrostatických a magnetických sond pro studium fyziky okrajového plazmatu. Cílem navrhovaného tématu je charakterizovat statistické vlastnosti okrajových parametrů plazmatu s bezprecedentním časovým rozlišením (~10 us) měřením iontové a elektronové teploty pomocí rychlé ball-pen sondy. Hlavním tématem práce bude srovnání různých režimů plazmatu se zlepšenými režimy udržení plazmatu pomocí biasingové elektrody.

 

Literatura:

[1] D. Cipciar: Ion and electron temperature study in the edge plasma of the tokamak device, Master thesis, 2021.

[2] D. Cipciar et al 2022 Plasma Phys. Control. Fusion 64 055021

[3] J. Adamek et al 2021 Nucl. Fusion 61 036023