(2020) Oxidační odolnost komplexních žáruvzdorných slitin

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Monika Vilémová, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  • Kontakt / Contact: vilemova@ipp.cas.cz
Osnova / Outline: 

zadani ipp 2020