Nabojova asymetrie v produkci paru top kvarku v experimentu ATLAS na urychlovaci LHC

  • Vedoucí práce / Supervisor: Roman Lysák, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální Ústav, AV ČR
  • Kontakt / Contact: lysak@fzu.cz

Název anglicky / Title English: Charge Asymmetry in top quark pair production in ATLAS experiment at LHC

Osnova / Outline: 

Top kvark je najtazsou elementarnou casticou. V mnohych modeloch za ramcom v sucasnosti platnej teorie sa predpoklada specialna uloha top kvarku. Presne zmeranie vlastnosti top kvarku dava moznost testovat sucasnu teoriu a zaroven hladat prejavy fyziky mimo jej ramec. Praca zahrnuje oboznamenie sa s nabojovou asymetriou v parovej produkcie top kvarku a jej studium v pripadoch s dodatocnou produkciou W bozonu. Ocakava sa vyuzitie simulovanych i realnych dat experimentu ATLAS pri energii 13 TeV ('LHC Run 2').

Literatura / reference: 

1) Frank-Peter Schilling: Top Quark Physics at the LHC: A Review of the First Two Years, Int.J.Mod.Phys. A27 (2012) 1230016, arXiv:1206.4484 2) W. Bernreuther, Z.-G. Si: Top quark and leptonic charge asymmetries for the Tevatron and LHC, Phys.Rev. D86 (2012) 034026, arXiv:1205.6580 3) F. Maltoni et al.: Top-quark charge asymmetry and polarization in tt¯W± production at the LHC, Phys.Rev.D 59 054017, arXiv:1406.3262